شاهی

شاهی
  برند بسته‌بندی نوع Variety
1 یکتا بذر پاکت 30 کیلوگرمی آزادی – 52 AZADI – 52
2 بذر پاسارگاد پاکت 10 کیلوگرمی ساوه SAVEH
3 بذر امامی پاکت 10 کیلوگرمی آزادی – 52 AZADI – 52

<

    فاصله

( سانتی‌متر )

  مقدار کاشت

( کیلوگرم/ هکتار)

   
دمای مطلوب خاک

برای جوانه زنی

( درجه سانتی‌گراد )

مدت زمان جوانه زدن ( روز ) فاصله بین دو بوته در هر ردیف فاصله ردیف تا ردیف عمق کاشت در زمین

(سانتیمتر)

کاشت نشا کاشت مستقیم تعداد دانه در هر گرم  
10 – 30 10 – 12 20 – 30 30 – 35 5/0 5/0 5/0 – 1 خطی

6 – 8

غرقابی

700 – 800  

نمایش همه 3 نتیجه ها