باقالا

باقالا  (Bean )
  برند بسته‌بندی نوع Variety
1 یکتا بذر پاکت 25 کیلوگرمی برکت  591 BAREKAT 591
2 راین پاکت 10 کیلوگرمی برودن سوپر آگودلیوس BROADEN SUPER AGUADULICE
3 بذر پاسارگاد قوطی 800 گرمی برکت  591 BAREKAT 591
4 بذر امامی پاکت 10 کیلوگرمی برکت  591 BAREKAT 591
    فاصله

( سانتی‌متر )

  مقدار کاشت

( کیلوگرم/ هکتار)

   
دمای مطلوب خاک

برای جوانه زنی

( درجه سانتی‌گراد )

مدت زمان جوانه زدن ( روز ) فاصله بین دو بوته در هر ردیف فاصله ردیف تا ردیف عمق کاشت در زمین

( سانتیمتر )

کاشت نشا کاشت مستقیم تعداد دانه در هر گرم  
15 – 25 8 – 12 15 – 20 40 – 80 3 – 5 140 – 180 4/0 – 1  

نمایش همه 4 نتیجه ها