بادمجان

بادمجان  (Eggplant )
  برند بسته‌بندی نوع Variety
1 یکتا بذر قوطی 500 گرمی لانگ 905 یکتا LONG 905 YEKTA
2 راین قوطی 100 گرمی لانگ پرپل LONG PURPLE
3 راین قوطی 100 گرمی کلاب هیبرید F1 CLUB HYBRID F1
4 بذر پاسارگاد قوطی 100 گرمی لانگ سویت – 621 LONG SWEET – 621
5 بذر پاسارگاد قوطی 100 گرمی روند داریون – 623 ROUND DARIOUN – 623
6 بذر پاسارگاد قوطی 100 گرمی پاچین – 622 Pachin – 622
    فاصله

( سانتی‌متر )

  مقدار کاشت

( کیلوگرم/ هکتار)

   
دمای مطلوب خاک

برای جوانه زنی

( درجه سانتی‌گراد )

مدت زمان جوانه زدن ( روز ) فاصله بین دو بوته در هر ردیف فاصله ردیف تا ردیف عمق کاشت در زمین

( سانتیمتر )

کاشت نشا کاشت مستقیم تعداد دانه در هر گرم  
25 – 35 12 – 15 50 – 60 80 – 120 1 – 5/1 5/0 1 – 2 250  

نمایش همه 6 نتیجه ها