بادام تره

بادرنجویه
  برند بسته‌بندی نوع Variety
1 بذر پاسارگاد قوطی 500 گرمی بادرنجویه بومی NATIONAL
    فاصله ( سانتی‌متر )   مقدار کاشت

( کیلوگرم/ هکتار)

   
دمای مطلوب خاک

برای جوانه زنی

( درجه سانتی‌گراد )

مدت زمان جوانه زدن ( روز ) فاصله بین دو بوته در هر ردیف فاصله ردیف تا ردیف عمق کاشت در زمین

( سانتیمتر )

کاشت نشا کاشت مستقیم تعداد دانه در هر گرم  
20 – 40 10 – 12 20 – 30 30 – 35 5/0 5/0 5/0 – 1 خطی

8 – 10

غرقابی

700 – 800  

نمایش همه 1 نتیجه ها