برند بذر پاسارگاد

برند پاسارگاد یکی از برندهای شرکت یکتا بذر می باشد که نزدیک به ۱۵ سال است فعالیت خود را آغاز کرده است. در ابتدای کار این برند برای محصولات صادراتی شرکت یکتا بذر مورد استفاده قرار می گرفت ولی با توجه به درخواست ها متعدد این محصولات این برند برای کشاورزان داخلی نیز عرضه گردید