دستاورد‌های شرکت یکتا بذر

 

در طی سال‌های متمادی شرکت یکتا بذر دستاورد‌های بسیار زیادی بدست آورده است که از جمله آن می‌توان به:

۱- ارائه بذور با کیفیت داخلی و خارجی به کشاورزان در ایران

۲- اعتماد سازی بین کشاورزان و دست‌اندرکاران کشاورزی به عنوان برند برتر کشور در ارائه خدمات کشاورزی

۳- اعتماد سازی و اخذ نمایندگی شرکت‌های معتبر جهانی

۴- توجه و ایجاد ارتباط موثر بین صنعت بذر و مراکز تحقیقات کشاورزی کشور

۵- تاسیس و ایجاد مراکز تولیدی کشاورزی در کشور