اهداف شرکت یکتا بذر

 

شرکت یکتا بذر دارای اهداف والا در صنعت بذر کشور می‌باشد. از جمله این اهداف می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱- ارتقا کیفیت محصولات و حفظ اعتماد بوجود آمده

۲- بومی سازی نهاده های کشاورزی

۳- توسعه صادرات و ورود به بازارهای دورتر اروپایی و آمریکایی

۴- رسیدن به فناوری‌های نو در زمینه تولید بذور کشاورزی